Như chúng ta đã biết trong thiên nhiên, Fluor luôn ở trạng thái kết hợp với một chất khác như calci, photphat hoặc ở trạng thái hòa tan trong nước với một lượng nhỏ Fluor. Fluor ...